0332.40.88.04 contact@srh-events.ro
Instrucțiuni de redactare

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR

Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de redactare:

  • rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
  • rezumatul va fi trimis în limba română şi engleză;
  • tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
  • rezumatul nu va fi formatat.

Rezumatul trebuie să cuprindă:

  • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
  • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasa un rând liber;
  • afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
  • textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: scop, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia.

Vă rugăm nu folosiţi grafice şi tabele în rezumat!
Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text!

Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separat, ca două rezumate distincte.

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor este 1 septembrie 2024. Au mai rămas:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)